loading...

Vlhkost je problematiko, kterou je nutné brát v úvahu. Vlhké podmínky jsou nejen nepohodlné pro zvíře, ale také zajišťují ideální prostředí pro růst mikroorganismů. Zvýšená bakteriální zátěž a tvorba čpavku může působit škody a vést k výkonnostním i ekonomickým ztrátám.

V produkci prasat, díky genetickému zlepšování prasnic, pozorujeme čím dál více velkých vrhů. Větší vrh nicméně vede při porodu k vyššímu počtu menších selat. Tato selata jsou citlivější na chlad a trvá jim déle, než se dostanou k mlezivu.
V důsledku jsou tak slabší a více jim hrozí rozmačkání. Je proto důležité jim při porodu co nejdříve poskytnout sucho, aby se zajistil rychlejší přístup k mlezivu a posílila jejich odolnost.

V produkci drůbeže představují čím dál větší problém léze na polštářcích běháků a puchýřky na hrudi. Tyto léze obvykle vznikají kvůli mokrému stelivu a ovlivňují celkový zdravotní stav, výkonnostní parametry, jatečnou kvalitu a prosperitu. Je důležité udržovat stelivo v dobrém stavu, a zajistit tak kuřatům pohodlí, aby bylo možné dosahovat nejlepší výkonnosti a vyvarovat se ekonomických ztrát.

U přežvýkavců budou mít špatné hygienické podmínky a vlhkost v podestýlce za následek také léze na běhácích a pohybové postižení. Kromě toho se mohou vyskytovat infekce, jako je mastitida, jeden z největších problémů v produkci mléka a hovězího skotu. Tyto problémy způsobují ztrátu výkonnosti, a tudíž i ztrátu hospodářských výnosů.

PURlite je směs rostlinných a minerálních surovin s absorpčními, čisticími a nedráždivými vlastnostmi.
Dokonale se hodí environmentální řízení chovu zvířat a jejich podestýlky díky výrazným účinkům sušení a vázání zápachu. PURlite lze použít pro řadu druhů.

#1

POSILUJE vitalitu slabých selat při porodu a umožňuje rychlejší přístup k mlezivu.

#2

ZLEPŠUJE kvalitu steliva díky silným účinkům sušení a vázání zápachu (čpavek).

#3

NEDRÁŽDÍ kůži selat ani techniků.

#4

POMÁHÁ plně projevit genetický potenciál prasnic bez nadměrných nákladů.

V produkci drůbeže PURlite zlepšuje prosperitu zvířat, protože podporuje lepší výrobní prostředí

#1

SNIŽUJE vlhkost steliva.

#2

SNIŽUJE vypouštění čpavku, protože váže zápach.

#3

PŘEDCHÁZÍ lézím na polštářcích běháků a puchýřkům na hrudi kvůli mokrému stelivu.

#4

NEDRÁŽDÍ kůži zvířete.

#5

Zlepšuje prosperitu a výkonnost zvířat.

V produkci přežvýkavců PURlite chrání nově narozená a dospělá zvířata

#1

SNIŽUJE rizika mastitidy a pohybového postižení zlepšením podmínek prostředí

#2

VYLEPŠUJE kvalitu vzduchu ve chlévech, protože omezuje vypouštění čpavku.

#3

SNIŽUJE vlhkost podestýlky vzhledem ke své absorpční schopnosti.

#4

PODÍLÍ SE na regulaci teploty v materiálu podestýlky.

#5

NEDRÁŽDÍ kůži zvířete.

Hlavní přínosy PURlite

  • Snižuje vlhkost a zabraňuje poškozením v souvislosti s vlhkostí
  • Zlepšuje podmínky podestýlky díky výrazným účinkům sušení a vázání zápachu
  • Nedráždí kůži zvířat ani techniků
  • Zlepšuje prosperitu a výkonnost zvířat

Seznamte se s produktem PURlite na videu:

PURlite je aktuálně k dispozici ve více než 18 zemích po celém světě

Máte nějaký dotaz ohledně nabídky PURlite?