loading...

Výživa jalovic

Dlouhodobou výkonnost dojnic určuje několik prvních měsíců jejich života jako jalovic. Tato fáze je naprosto zásadní. Dle Soberon et al. 2012; užitkovost v průběhu životního cyklu je ovlivněna vývojem v raném věku, který lze manipulovat pomocí výživy. Tato manipulace by měla začít ihned po porodu a pokračovat alespoň 5 týdnů.

Období od 0 do 6 měsíců představuje méně než 10 % života dojnice, ale tvoří asi 25 % co do nárůstu hmotnosti a 54 % nárůstu výšky.


V uplynulých desetiletích se na jalovice a nasucho stojící krávy kladl minimální zřetel vzhledem k tomu, že jsou to neproduktivní zvířata, která zemědělcům nevytvářejí žádný zisk. To už je dnes minulost. Nový přístup je přizpůsobit výživu těchto zvířat cílům zemědělského podniku.


Dnes se běžně používá kompletní výživový program zahrnující výživu nasucho stojících krav pro dobrou kvalitu mleziva (a v důsledku lepší imunitu jalovice), mléčné krmné směsi a startovací krmivo zaměřené na jalovice.


Pro jalovice existují 3 hlavní strategie:

Strategie brzkého odstavu

(odstavení v 6 týdnech)

Standardní strategie

(odstavení v 8 týdnech)

Intenzivní růst

(průměrný denní přírůstek přes 950 g/den)

Zemědělci si mohou strategii přizpůsobit podle parametrů zemědělského podniku: pracovní síla, kapacita budov, skupinové telení nebo ne, krmicí zařízení… Bez ohledu na to, která strategie výživy jalovic se zvolí, všechny cílí na první otelení ve 24 měsících, což zůstává daleko od současného průměrného věku otelení ve většině zemí světa


V každém případě investice do výživy v raném věku umožňuje pozvednout budoucí ekonomickou výkonnost zemědělských podniků.

Nursy

Nursy je krmný program, který zajišťuje růst vašich zvířat. Kombinuje mléčné krmné směsi (Newean) a startovací krmiva (Nursy), a vytváří tak vlastní krmné plány, přizpůsobené vaší strategii vedení chovu a vašim potřebám. Ať zvolíte strategii brzkého odstavu, klasickou metodu nebo se soustředíte na vysokou užitkovost, máme program Nursy právě pro vás!


Program Flex kombinuje Newean Comfort a Nursy Flex. Tyto produkty jsou vytvořené pro zemědělce, kteří hledají dobrý kompromis mezi výkonem a prací. K odstavení dochází v 9 týdnech věku při hmotnosti odpovídající přibližně dvojnásobku porodní hmotnosti.


Program Quick kombinuje Newean early a Nursy Quick. Tyto produkty jsou vytvořené pro zemědělce, kteří hledají maximální ekonomickou efektivitu a méně práce. K odstavení dochází v šesti týdnech věku při hmotnosti odpovídající přibližně 1,7násobku porodní hmotnosti.


Program Advance kombinuje Newean Forward a Nursy Advance. Tyto produkty jsou vytvořené pro zemědělce, kteří hledají pouze maximální výkon. K odstavení dochází v 10 týdnech věku při hmotnosti odpovídající přibližně 2,5násobku porodní hmotnosti.

HLAVNÍ PŘÍNOSY NURSY

  • Zlepšuje zdraví jalovic omezením trávicích problémů
  • Optimalizuje růst jalovic naplňováním výživových požadavků
  • Podporuje vývoj bachoru

Máte nějaký dotaz ohledně nabídky Nursy?