loading...

Zdolejte výzvy peripartálního období a zvyšte produkci mléka.

Aby se pokryl růst poptávky, zvýší se do roku 2023 objem produkce kravského mléka o 46 %. Největší výzvu pro producenty mléka představuje zvýšení produktivity: peripartální období je v životě dojnice klíčovou fází, která má dopad na produkci mléka.


Experti Wisium jsou vaši partneři schopní měřit výkonnost vašeho zemědělského podniku a určit oblasti možného zlepšení. Soustředíme se na celou peripartální fázi, která začíná 60 dní před otelením (stání nasucho) a končí 100 dní po něm (období začátku laktace). Toto zásadní období souvisí s většinou metabolických chorob v životě dojnice. Hlavními faktory spojenými s těmito chorobami jsou změna krmení, fyziologické změny, energetický stav a vyváženost minerálů. A právě na ty se ve spolupráci s vámi zaměříme.


Náš přístup je přizpůsobený tak, aby vyhovoval vašim potřebám zajistil vám zásadní přínosy:

1. Zlepšuje zdravotní stav omezením metabolických problémů

Zdokonalení procesu změny krmení od suchého období po období začátku laktace je zásadní k zabránění metabolickým problémům. Experti Wisium vám poradí ohledně osvědčených postupů a produktů, aby se zajistil hladký přechod, který povede ke snížení rizika mléčné horečky a ketózy, dvou hlavních problémů, které se vyskytují po telení.

2. Zvýšení produkce mléka prostřednictvím reakce na konkrétní potřeby

Krávy na začátku laktace se považují za maratonce! Potřeba energie, bílkovin, minerálů a vitamínů je vyšší, než co krávy dokážou přijmout během první fáze laktace. Všechny tyto potřeby jsou v programu TRANSI UP zohledněny, aby se zajistil co nejlepší začátek laktace.

3. Příprava na množení řádným řízením hodnocení tělesné kondice zvířat

Tělesná kondice zvířat, který má přímou spojitost se omezením metabolických obtíží a správným řízením krmení nových krav, je řádně řízena. Toto řádné řízení krmení krav vám pomůže dosáhnout lepších výsledků v reprodukci.


Program TRANSI UP je postavený na souboru na míru upravených řešení hospodaření s mléčným skotem a individuální technické podpoře k posílení pozitivních účinků produktů.

Máte nějaký dotaz ohledně
programu Transi Up?