loading...

Vaše podpora výnosnosti a užitkovosti krmiva

Výkyvy cen, dostupnosti a kvality surovin, ale také změny zemědělského prostředí, jsou přirozené příčiny kolísání efektivity a užitkovosti krmiva. Společnost Wisium vám nabízí individuální a účinnou podporu ohledně kontroly kvality, složení směsi a odborného poradenství v oblasti výživy, což vám pomůže zachovat kontrolu nad surovinami, zajistit kvalitu krmiva a povzbudit výnosnost.

Složení směsi

Naši experti na složení směsí rozpoznají zdroj odchylek v rámci vaší
výkonnosti na základě kritérií očekávané kvality a výživových očekávání. Pravidelné přizpůsobování složení vám umožní:

 • Zohlednit poslední analytické výsledky, a aktualizovat matice
 • Optimalizovat krmivo ve smyslu ceny, kvality surovin a užitkovosti
 • Využít příležitosti zahrnout do krmiva nové a místní suroviny
 • Optimalizovat složení a přizpůsobit se proměnlivosti

Kontrola kvality

Společnost Wisium vám pomáhá zajistit kvalitu surovin a hotových produktů tím, že poskytuje specifické analýzy (stravitelnost in vitro…) díky naší laboratoři a plánu kontroly kvality. Naši experti vám poskytnou:

 • Aktualizovaný plán kontroly kvality řízení přítomnosti nežádoucích látek (kov, mykotoxiny, kokciodiostatika…).
 • Balíček technologických řešení NIR k získání rychlé analýzy přímo v závodě a roční údržby (křivky a zařízení)
 • Informace o spolehlivosti vaší dodávky Zpráva podle surovin a poradenství zhodnocené ve složení
 • Průmyslové předpisy (velikost, trvanlivost, tvrdost kousků…)

Odborné poradenství v oblasti výživy

Experti Wisium vám poskytují podporu s technickými řešeními vysoké úrovně, aby vám pomohli dosahovat stanovených výkonnostních cílů. Díky úzké spolupráci s vámi, našimi výživovými a zootechnickými experty, specializovanými podle druhů, vám přinášíme specifická řešení:

 • Koncepce nových složení a rozsahu sortimentu
 • Kontrola užitkovosti / audit složení
 • Podpora v otázce monitorování zemědělského podniku a užitkovosti (DMT, digitální aplikace)

KONTAKT Wisium