loading...

Zdolejte výzvy produkce vajec!

Díky našemu výživovému konceptu, který zahrnuje výrobky a služby zlepšující kvalitu vajec.
Do roku 2030 se produkce vajec zvýší o 50 %: problémy kvality vajec budou čím dál více ve středu zájmu komerčních zemědělců pěstujících nosnice i chovné brojlery.
Experti Wisium jsou vaši partneři schopní měřit výkonnost vašeho zemědělského podniku a určit oblasti možného zlepšení.
Zaměřujeme se na 4 hlavní osy a přizpůsobujeme svůj přístup vašim potřebám:

1. KVALITA VAJEČNÉ SKOŘÁPKY OPTIMALIZUJE ÚROVEŇ HOSPODÁŘSKÉ NÁVRATNOSTI A LÍHNIVOSTI

Především v pozdějších fázích životního cyklu se může zhoršovat kvalita vaječné skořápky a tyto problémy s kvalitou budou zjevnější vzhledem ke globálnímu sklonu prodlužovat produkční období nosnic. Přirozený vztah mezi hmotností vejce, věkem nosnic a požadavky na minerály (především vápník) jsou hlavní faktory způsobující problémy ohledně kvality vaječné skořápky.
Experti Wisium shromažďují technická měření, vedoucí k diagnóze, k čemuž v terénu používají specifické nástroje: vnější analýzu skořápky, jemné posouzení vnitřní struktury skořápky a měření rozpustnosti vápníku a chemické charakteristiky.

2. VELIKOST VAJEC URČUJE VÝNOSNOST PRODUKCE VAJEC

Očekávání zákazníků ohledně rozměrů vejce se liší v závislosti na zemi a příslušných trzích. Na rozměry vejce bude mít vliv řízení hejna (genetika, teplota, program svícení atd.) a výživová řešení včetně příjmu bílkovin. Experti Wisium podporují řízení drůbežích mláďat a nosnic (teplota, program svícení atd.) prostřednictvím individuálních krmných programů a řízení hmotnosti a velikosti vajec.

3. EXPERTIZA BARVY ŽLOUTKU, KLÍČOVÉHO ZÁKAZNICKÉHO KRITÉRIA PRO POSOUZENÍ KVALITY VAJEC

Různé země a kultury mají specifické vnímání v souvislosti s barvou žloutku. Vejce se konzumují přímo, nebo se používají při výrobě různých produktů, například těstovin, jejichž zbarvení barva žloutku ovlivní. Barvu žloutku nosné slepice určují karotenoidy přítomné v krmivu (surovinách a pigmentech).

Aby vyhověla očekáváním zákazníků, zavádí společnost Wisium řešení řízení chovu, hodnocení barvy žloutku a výživového hospodaření: analýzu surovin, plán řízení výroby, složení směsi a testování přírodních a syntetických pigmentů a dodávku pigmentů.

4. EXPERTIZA HUSTOTY BÍLKU PŘEDSTAVUJE PRO ZÁKAZNÍKA CHARAKTERISTIKU ČERSTVOSTI VAJEC

V Haughových jednotkách se měří kvalita bílku, která souvisí s kvalitou vajec. Tato hodnota klesá s věkem nosnic a podmínkami skladování vajec. Experti Wisium vám pomohou ohodnotit čerstvost vajec tím, že změří hustotu bílku a vypočítají Haughovy jednotky.

Máte nějaký dotaz ohledně konceptu kvality vajíček?