loading...

Experti Wisium mají globální přístup k hospodaření s přežvýkavci, aby vám byli partnery napříč všemi fázemi produkce hovězího masa a mléka, od mladých zvířat po jatka nebo produkci mléka.

  • Ohledně chovu mladých zvířat se zajímáme o věk odstavu, porodní věk, průměrný denní přírůstek, obvod hrudníku, počet krmení za den a tělesnou kondici.
  • Jsme vaším partnerem v produkci mléka a zaměřujeme se na údaje o produkci (laktační křivka atd.), kvalitativní údaje (procentní podíl tuků a bílkovin, počet tělních buněk atd.) a vedení chovu (tělesný stav, náhradový poměr, redukční poměr, řízení reprodukce a užitkovost).
  • Zároveň se zaměřujeme na produkci masa, přičemž věnujeme pozornost údajům o užitkovosti (míra konverze krmiva, průměrný denní přírůstek, jatečná výtěžnost atd.) a kvalitě masa.

Jako vaši partneři vám experti společnosti Wisium poskytnou individuálně cílenou podporu prostřednictvím technických služeb. Konkrétně mířená podpora produkce krmiv v jednotlivých fázích života přežvýkavce a přizpůsobená vašemu modelu produkce masa či mléka nebo příslušnému modelu vašeho partnera.

Zdolejte výzvy peripartálního období a zvyšte produkci mléka díky našemu programu pro přežvýkavce určené k mléčné produkci.

Náš program TRANSI UP je více než produktové řešení. Je to konkrétní partnerství schopné zlepšit užitkovost dojnic. Program TRANSI UP je založený na našich vědomostech ohledně období stání nasucho a začátku laktace a na znalosti trhu přežvýkavců. Program podporuje lepší zdravotní stav, zvýšenou produkci mléka a připravuje krávu na reprodukci. Jedná se o kompletní ucelené řešení určené pro celou peripartální fázi (která začíná 60 dní před otelením a končí 100 dní po něm) a míru upravená koncepce hospodaření s mléčným skotem zahrnující produkty s jedinečnou směsí přísad.

Na základě vašeho projektu a potřeb vám umíme dát konkrétně mířenou odpověď:

Produkt pro tento druh

Carrefour_Stránka_Řešení_Premixy

PREMIXY

Koncept pro tento druh

Hlavička_Koncept_Obrázek_TransiUp

Transi Up