loading...

Experti Wisium mají globální přístup k hospodaření s prasaty, aby vám byli partnery napříč všemi fázemi produkce, od selat po jatka.

  • Dbáme na kvalitu počátečního krmiva používaného během prvních týdnů věku selete. Tato fáze představuje krátké období, které je určující pro výkonnost prasete po zbytek jeho života.
  • Jsme vaším partnerem v chovné jednotce s cílem zlepšili míru plodnosti a produktivnosti, produkci mléka a zdraví střev u selat i prasnic.
  • Zároveň se zaměřujeme na vaši výkrmnu, přičemž věnujeme pozornost rozvoji příjmu krmiva, růstu, míře konverze krmiva a kvalitě masa při současném zlepšování zdraví střev.

Jako vaši partneři vám odborníci na Wisium poskytují přizpůsobenou podporu prostřednictvím technických služeb. Specializovaná podpora pro vaši produkci krmiva pro všechny fáze života prasat a přizpůsobená vašemu modelu produkce masa nebo jednomu z vašich partnerů.

INVESTUJTE DO SELAT A MAXIMALIZUJTE VÝKONNOST BĚHEM ŽIVOTNÍHO CYKLU PRASAT PROSTŘEDNICTVÍM NAŠEHO PROGRAMU PRO SELATA:

Náš program WEAN UP je více než produktové řešení. Je to konkrétní partnerství schopné zlepšit užitkovost prasat. Postupný přístup s cílem co nejpečlivěji vyhovět nárokům selat, abyste mohli v pravý čas učinit rozumnou investici. Program zaručuje bezpečné trávení na základě omezení rizika průjmů a míry úmrtnosti. Produkty jsou specificky navržené jako vysoce chutné, aby se zlepšil příjem krmiva a aby se střeva selete připravila na podporu růstu v rámci životního cyklu.

Na základě vašeho projektu a potřeb vám umíme dát konkrétně mířenou odpověď:

Produkt pro tento druh

Carrefour_Stránka_Značky_PURlite

PURlite

Koncept pro tento druh

Carrefour_Stránka_Koncepty_WeanUp

Wean Up

Digital Apps

Carrefour_Stránka_Řešení_Rozhodovací_Nástroje

DIGITÁLNÍ APLIKACE