loading...

Účinnost vašich krmiv je úzce spjatý se správou zemědělského podniku, a proto vám společnost Wisium nabízí konkrétní technickou podporu v otázce monitorování zemědělského podniku a užitkovosti, aby vám i vašim klientům v konečném důsledku zajistila nejlepší hospodářský výsledek.

Dbáme také na zdravotní a hygienické podmínky v zemědělském podniku, a nabízíme vám proto souboru účinných pomocných látek do steliva pro zvířata a jejich vlastní zázemí. Jsou potřeba zejména pro mladá zvířata, jako jsou selata, jednodenní kuřata a telata. Protože první hodiny života představují pro mladá zvířata zásadní, ale zároveň kritické období, vyvinula společnost Wisium řešení PURlite.

Identifikujeme jakékoli problémy zemědělské výroby

Experti Wisium nejprve provedou analýzu cílového trhu, přičemž se zaměří na záležitosti jako dospělost, genetika, cena a průměrná výkonnost. Zároveň provádějí prohlídky na místě, aby identifikovali jakékoli problémy (budovy, podmínky prostředí, větrání, vybavení atd.) a související rizika.
Identifikují se veškeré problémy, s přihlédnutím k požadavkům trhu, s použitím speciálních analytických nástrojů, které zahrnují výkonnostní ukazatele a kritéria kvality.

Definujeme oblasti vyžadující zlepšení

Podle vašich potřeb, prostředí zemědělského podniku i podmínek na trhu určíme oblasti vyžadující zlepšení v řízení výživy a zemědělského podniku.

Poskytujeme technickou podporu zemědělské výroby

Experti Wisium poskytují technickou podporu v zemědělském podniku ohledně obecných záležitostí i zcela specifických problémů, a to na základě předem definovaných oblastí vyžadujících zlepšení. Přijme se akční plán na konkrétní období, aby se dosáhlo požadovaných cílů.