loading...

Produkce krmiva vyžaduje zavedení konkrétních průmyslových procesů. Abyste dosáhli svých výkonnostních, kvalitativních a hospodářských cílů, nabízejí vám experti Wisium konkrétně mířenou průmyslovou podporu. Dobrá provozní výkonnost znamená optimální řízení kvality a průmyslové nástroje. Vzhledem k mezinárodním průmyslovým odborným znalostem (19 závodů na premixy po celém světě) vám dokážeme poskytnout průmyslovou podporu uzpůsobenou vašim místním potřebám.

Naše odborné poradenství:

  • Naši experti na průmysl a složení spolupracují na zhodnocení a zdokonalení vaší kontroly kvality, včetně zavedení plánu analýzy jakosti surovin a hotových produktů, interpretace výsledků analýzy a kontroly výrobních procesů.
  • Jako váš partner v oblasti výživy ale i v rámci odvětví vám pomůžeme požádat a získat certifikaci (HACCP, ISO 9001 atd.).
  • Pokud vyrábíte a distribuujete krmivo s léčivými přísadami, experti Wisium vytvoří a sledují soulad s konkrétními předpisy, aby vám pomohli přizpůsobit pracoviště normám.
  • Pomáháme vám s technickou validací výrobních procesů a při řízení sledovatelnosti surovin a konečných produktů.
  • Vyhodnocujeme a vylepšujeme provozní výkonnost vašich výrobních nástrojů:

Vyhodnocujeme a vylepšujeme provozní výkonnost vašich výrobních nástrojů:

  • Zlepšení výkonnosti provozních procesů je klíčový faktor pro snížení nákladů a zvýšení kvality. Experti Wisium vám pomohou optimalizovat technickou výkonnost závodu: energetickou účinnost, úbytek, optimalizaci výrobních procesů prostřednictvím analýzy omezujících faktorů.
  • Lze provést i audit stavu údržby za účelem identifikace oblastí možného zlepšení. Nad rámec jednoduchých rad vám pomáháme zavádět akční plány a školit techniky.

Instruujeme vás ohledně zásobování průmyslovými stroji, abychom vám pomohli správně investovat na základě vašich potřeb.