loading...

Odborné poradenství v oblasti výživy společnosti Wisium je založené na znalostech naší interní sítě expertů napojených na místní trhy a schopných dávat našim klientům vysoce fundované rady. Díky této síti, našemu intenzivnímu výzkumu a vývoji a našemu přehledu o technické i vědecké problematice naše dostupné know-how každým dnem roste.

Naši výživoví experti vám poskytují dennodenní podporu, aby vám zajistili technická řešení vysoké úrovně, a vy jste tak mohli dosahovat svých výkonnostních cílů. Vzhledem k úzké spolupráci v rámci našeho výzkumu a vývoje a propojení s praxí vám umějí dodat správná a individuálně přizpůsobená řešení.

Naši zootechničtí experti, specializovaní podle jednotlivých živočišných druhů, vám přinášejí konkrétní řešení v závislosti na typu vaší produkce. Analyzovat vaše potřeby, budovat a optimalizovat rozsahu vašeho sortimentu.

Složení směsi

Užitkovost a kvalita vašeho krmiva vychází z kvality znalostí surovin a z vyhodnocení výživových hodnot. Experti Wisium vám pomohou optimalizovat technickou i hospodářskou výkonnost krmiv skrze jejich složení, výživu, analýzu přísad a odborné znalosti živočišných druhů.

Při zohlednění výkyvů tržních cen, dostupnosti surovin, analýzy přísad a vašich produkčních cílů vám společnost Wisium poskytne individuální a účinnou pomoc se složením krmiv.

Výživové matice společnosti Wisium pro různé živočišné druhy jsou speciálně vyvinuty a aktualizovány za účelem zajištění stálosti a kvality krmiva maximálním využitím surovin a přísad. Na základě vlastních matic vám zaručíme nejlepší výživový popis surovin.

Programy výživy zvířat na míru

Vytváříme konkrétní výživové programy na míru s ohledem na vaše potřeby a výkonnostní cíle. Náš odborný přínos zahrnuje řadu živočišných druhů a přizpůsobí se vašemu systému produkce.

Průzkum trhu jsme zaměřili na suroviny a předpisy. Shromažďujeme, syntetizujeme a sdílíme s vámi technické a ekonomické údaje související s trhem surovin (vývoj ceny, zajišťování zdrojů, proces jakosti…). Zkoumáme a posuzujeme nové suroviny dostupné na trhu, abychom nacházeli nové možnosti složení vašich směsí.

VÝZKUM A VÝVOJ

Společnost Wisium má globální a propojenou výzkumnou a vývojovou síť, kterou provozuje 140 vědců a techniků. Díky 11 centrům aplikovaného výzkumu světové úrovně můžeme každý rok vydat 200 výzkumných zpráv týkajících se problematiky polí.

Neustálý vývoj genetických metod a způsobů řízení zemědělského podniku má přímý dopad na výživové potřeby zvířete. Díky kombinaci znalostí surovin, zootechnické odbornosti a výsledků výzkumu a vývoje v rámci naší mezinárodní sítě jsme schopni vám přinést inovativní a doladěná řešení.

Naše centra aplikovaného výzkumu se zaměřují na řadu živočišných druhů, zabývají se nosnicemi, brojlery, nosnými kachnami, nosnými křepelkami, krevetami, rybami (tlamoun, barramundi, pangas), prasaty, přežvýkavci, králíky a zvířaty v zájmovém chovu (psi a kočky).

Provádíme interní vědecké a technické sledování, při kterém shromažďujeme a syntetizujeme technické a vědecké údaje týkající se každého druhu. Díky naší mezinárodní síti pro vás dokážeme rozpoznat nové technické trendy.