loading...

Kromě technické a výživové podpory vám můžeme nabídnout i marketingovou podporu. Pomáháme vám vytvářet nové nebo existující nabídky tím, že poskytujeme marketingové poradenství a/nebo hodnocení. Služby uzpůsobené na míru vašim potřebám a podmínkám na trhu, na kterém působíte.

Pomáháme vás s marketingovým přístupem při uvádění nových nabídek:

  • Tvorba komunikačních nástrojů k vašim produktům (brožury, technické listy, balení atd.), které nejlépe znázorní vaši nabídku, spolu s propagačními materiály (plakáty, reklamní dopisy, doporučující videa atd.).
  • Vytvořte a sledujte provozní marketingový plán (uvádění nových produktů, zvýšení odbytu a/nebo reputace) nabízením vícekrokového akčního plánu.