loading...

Výživa mladých zvířat je rozhodující k zajištění nejlepších finálních výsledků produkce. Raný věk je krátké období, které bude mít výrazný vliv na vývoj zvířete. Proto dbáme na to, abychom zaručili optimální bezpečnost výživy a trávení v jeho průběhu. Díky odborným znalostem v oblasti výživy a vysoké úrovni kvality průmyslových procesů můžeme nabídnout následující řešení:

GENESA, předstartovací krmivo pro drůbež

Jednodenní kuře má značný růstový potenciál. K nejrychlejšímu růstu dochází v prvním týdnu života. Tato fáze určuje úspěšnost finální fáze výkrmu, protože existuje přímá úměra mezi živou hmotností v sedmi dnech věku a jatečnou hmotností. Tato fáze částečně určuje i úspěšnost užitkovosti nosnic i plemenných kusů.

Krmivo GENESA má tři zásadní specifičnosti k zajištění nejlepší výkonnosti. Naše standardní technologie třídění na hrudky ideální velikosti nám umožňuje nabízet předstartovací krmivo s dokonalými hrudkami velikosti 1 až 2 mm. Krmivo GENESA, které je vytvořené tak, aby vyhovovalo specifickým potřebám kuřat, tvoří vysoce kvalitní, stravitelné přísady. B-SAFE, začleněný v krmivu GENESA, je produkt bez léčivých přísad, který představuje bezpečné, přirozené a spolehlivé řešení k řízení patogenní flory a posílení zažívacích obranných mechanismů brojlerů. Jeho inovativní koncept je založený na synergickém působení mezi rostlinnými výtažky a speciálním aktivním jílem.

Výsledky krmiva GENESA pro vyšší výkonnost:

#1

Vylepšený příjem krmiva jednodenních kuřat

#2

Lepší životaschopnost jednodenních kuřat

#3

Rozšířená jednotnost hejna: bezpečnost a homogenizace počáteční výkonnosti

#4

Vylepšená výnosnost

#5

Váhový přírůstek přes 40 g v 35 dnech (podle interních výzkumných testů)

WEAN UP, předstartovací krmivo pro selata

Raný věk selete představuje krátké období, které je určující pro výkonnost prasete po zbytek jeho života. Během prvních týdnů života je sele nedospělé a velmi vnímavé vůči okolnímu stresu. Zásah v raném věku v podobě ideálního krmiva zaručí optimální vývoj střev a dlouhodobé přínosy.

WEAN UP je mezinárodní program pro optimální řízení zemědělského podniku, nabízí balíček výživových řešení a doporučení Jde o synergický přístup založený na kompletním sortimentu produktů zaměřených na veškerá stadia života selete a individuální technickou podporu k posílení pozitivních účinků produktu. Experti Wisium jsou vaši partneři schopní měřit výkonnost vašeho zemědělského podniku a určit oblasti možného zlepšení. Soustředíme se na krátkodobou investici pro dlouhodobé přínosy.

Výsledky krmiva WEAN UP pro vyšší výkonnost:

#1

Snižuje úmrtnost v období před odstavením

#2

Vyšší příjem krmiva

#3

Zaručuje bezpečné trávení

#4

Připraví střevo na růst po celý život

NEWEAN, sortiment mléčných krmných směsí

Užitkovost dospělých krav závisí na vývoji mladých telat během prvních týdnů života. Opožděný růst během prvních měsíců života mladých přežvýkavců se už nedožene.

Mléčné krmné směsi NEWEAN jsou speciálně vytvořené, zaručily dobrý start a připravily budoucí krávu, ovci s kozu. Složení našich produktů je založené na vysoce kvalitních mléčných a rostlinných surovinách vybraných na základě jejich výživových hodnot. Tyto suroviny se získávají původními postupy, což umožňuje zachovat kvalitu živin a jejich stravitelnost. Technika rozprašování opětovného výkrmu vede k úplné rozpustnosti a zaručuje chutnost a jednoduchost použití.

Výsledky krmiva NEWEAN pro vyšší výkonnost:

#1

Optimální přísun živin, který zajistí optimální růst před odstavem

#2

Vyšší bezpečnost, která brání opožděnému růstu

#3

Omezení rizika zažívacích potíží díky výběru přísad vyšší jakosti, které umožňují účinné trávení

#4

Individuální složení uzpůsobené růstovým cílům