loading...

Mykotoxiny jsou jedovaté sekundární molekuly produkované plísněmi, které způsobují celou řadu následků v závislosti na molekulární skupině, kombinaci kontaminantů a prostředí chovu. Mykotoxiny se v jednotlivých částech světa vyskytují rozdílně, v závislosti na podnebí a zemědělských postupech. Aflatoxiny, ochratoxiny, fumonisiny, zeralenony a trichoteceny (DON, T2, H-T2, atd.) je hlavních pět identifikovaných skupin mykotoxinů způsobujících řadu zootechnických problémů s klinickými následky nebo bez nich.

Ke kontaminaci mykotoxiny může dojít na poli prostřednictvím plísní, jako jsou ty z rodu Fusarium, které na plodinách produkují mykotoxiny jako fumonisiny, trichoteceny a zeralenony, nebo při skladování prostřednictvím hub rodu Aspergillus a Penicillium. Tyto houby mají spojitost s mykotoxiny aflatoxiny a ochratoxiny. Kontaminace při skladování doplňuje kontaminaci v terénu. Jeden mykotoxin může produkovat vícero plísní a jedna plíseň může produkovat vícero mykotoxinů, což způsobuje mnohočetnou kontaminaci. V současné době se v podstatě u všech vzorků s pozitivním výsledkem na přítomnost mykotoxinů jedná o vícenásobnou kontaminaci.

Vícenásobná kontaminace krmiva zvyšuje účinky mykotoxinů a jejich dopad na užitkovost zvířat. U mykotoxinů jsou možné doplňkové i synergické účinky, v závislosti na řadě vnějších faktorů. Toxicita mykotoxinů závisí také na druhu, věku zvířete a přítomnosti kmenů mykotoxinů. U monogastrických druhů zvířat jsme identifikovali převážně dopady na růstové výsledky, reprodukci, metabolismus a imunitu. U přežvýkavců jsme identifikovali dopady na reprodukci, produkci mléka, ale také na kvalitu mléka.

Výchozím bodem poznání kontaminace mykotoxiny v každé konkrétní situaci je analýza surovin. Významný podklad pro mykotoxiny představují kukuřice, ječmen, přenice a oves, nejsou to však jediné suroviny, které je třeba analyzovat. Hlavním zdrojem kontaminace u přežvýkavců je píce, kterou je také třeba analyzovat. Podezření na kontaminaci mykotoxiny lze získat na základě přítomnosti plísní, respektive zkyslých zrn atd. Ve většině případů však kontaminaci (dokonce rozsáhlou) nelze zvažovat ani odhalovat vizuální kontrolou (žádná konkrétní změna vnější podoby, žádný zápach, žádná chuť, žádný hmyz). To, že neexistují fyzické známky kontaminace, neznamená, že k žádné kontaminaci nedošlo. Dokonce i v dobře vypadající surovina může být silněji kontaminována mykotoxiny než surovina na pohled špatná. Přítomnost mykotoxinů může potvrdit jedině analýza.

Aby byla analýza reprezentativní, je potřeba správný vzorek. Hlavní problém je odebrat reprezentativní vzorek kontaminace vzhledem k tomu, že rozložení mykotoxinů je heterogenní. Proto je zásadní použít patřičný způsob braní vzorků, aby se k analýze získal reprezentativní vzorek. Vyvíjejí se specifické metodiky podle typu surovin a typu dodávky.

Mykotoxiny jsou navíc velmi stabilní a odolné metabolity. Odolají tepelnému zpracování až do 250 °C (např. vytlačování, peletizování, vločkování atd.), fyzickému a chemickému zpracování (např. čištění, čpavek atd.), fermentace, inhibitoru plísní během skladování (např. organické kyseliny, které ničí pouze houby, ale mykotoxiny ne) a času (i dlouhým dobám skladování). Aby se zamezilo negativním dopadům mykotoxinů na výkonnost zvířat, je třeba je chránit pomocí globálního zabezpečení spočívajícího v propojení individuálně uzpůsobených služeb plánu řízení výroby surovin a účinných produktových řešení. Proto společnost Wisium nabízí globální přístup ke kontrole mykotoxinů, který vychází porozumění problematice vašich polí a odpovídajícím potřebám

Objevte naše řešení problematiky mykotoxinů T5X