loading...

Nakládání se stelivem, jako součást vnitřní biologické bezpečnosti a hygieny, přispívá k optimalizaci řízení zdravotních rizik v živočišné výrobě.

Materiál a použití steliva:

V závislosti na živočišném druhu a oblastech může materiál na stelivo pocházet z různých/rozmanitých zdrojů. Mezi hlavními zůstávají sláma, piliny nebo přímo zem. Vzhledem k tomu, že je s ním řada druhů zvířat v přímém kontaktu, mezi hlavní funkce steliva používaného v zemědělských podnicích patří zajistit zvířeti pohodlí prostřednictvím tepelné izolace, pohlcování vlhkosti a bránění patologickým změnám. Zároveň ovlivňuje chování zvířete. Jeho charakteristika hraje důležitou roli, pokud jde o výkonnost zvířat, kvalitu vzduchu a práci zemědělce. Během celé fáze odchovu bude podestýlka zachytávat výkaly zvířat, které do ní zanesou organické látky, vodu a spoustu rozličné střevní mikroflóry. Vedle stolice budou i další faktory, jako je dýchání zvířat, úniky vody, kondenzace a někdy i nedostatečné řízení čištění, produkovat vodu. Po týdnech odchovu se z ní tudíž stane složité a příznivé prostředí pro vývoj mikroflóry.

Některé mikroorganismy pocházející z trávicího traktu zvířat nejsou přímo patogenní, ve větším množství však mohou u oslabených zvířat způsobovat zažívací potíže. Řada patogenů zodpovědných za infekce nebo parazitární onemocnění je nicméně přítomná ve výměšcích nebo stolici zvířat (fekálních nebo jiných). K vývoji tyto bakterie potřebují vzduch, optimální teplotu a vlhkost.

Vývoj bakterií a kažení steliva:

Bakterie se budou víceméně vyvíjet v závislosti na prostředí. Sláma je například vhodná pro vývoj streptokoka, zatímco piliny představují kvalitní podklad pro koliformní bakterie. Kromě koncentrace mikrobů vyměšovaných zvířaty (výkaly, moč, děložní a vaginální sekrety…) však stelivo urychluje dynamiku kontaminace (růst počtu mikroorganismů), když je mokré (nedostatečné větrání) a/nebo nahromaděné (nadměrné mulčování, nedostatečné čištění). Za mokré stelivo může hlavní napájecí systém a stolice. Příčinou ale může být i vlhké počasí, dýchání zvířat, špatně větraná budova, neprodyšná podlaha pod stelivem, kondenzace a proces čištění. Ať má stelivo jakoukoli skladbu, růst bakterií pak podporuje kombinace tří faktorů: přítomnost vzduchu, optimální teplota a vysoká míra vlhkosti.

Kombinace teploty, pH a prostředí navíc vytvoří příznivé prostředí pro rozpad moči pocházející z výkalů a povede k vyšší koncentraci čpavku ve stáji/chlévě. Vypouštění čpavku následně znehodnotí prostředí zvířat i zemědělců.

Důsledky nakládání se stelivem:

Všechny tyto faktory dohromady snižují kvalitu steliva a působí zvířatům problémy, zejména dýchací, zažívací či pohybové potíže. Choroby jako léze na polštářcích běháků, puchýřky na hrudi a nekrotická enteritida u drůbeže, mastitida a pohybové postižení u dobytka a zánět močových cest u prasnic lze samozřejmě výrazně omezit správným nakládáním se stelivem. Jedná se o zásadní prvek hygieny a biologické bezpečnosti!

Objevte naše řešení problematiky pomocných látek ve stelivu PURlite